Menu Zavřeno

Získali jsme cenu za nejušlechtilejší čin roku

Nejčtenější srbský deník Večernje novosti uděluje každoročně cenu za nejušlechtilejší čin roku, letos se jednalo již o 57. ročník. Cena se vždy uděluje za humanitární činnost a hrdinské činy.

Je pro nás velkou ctí, že jsme byli vybráni a získali jsme toto prestižní ocenění. Vedle nás byli oceněni také další humanitární aktivisté a hrdinové, kteří svou odvahou zachránili lidské životy. Slavnostní předání ocenění se konalo na bělehradské radnici, jež sídlí v někdejším královském paláci. Této prestižní události se zúčastnili také vysocí představitelé státu, církve i akademické obce a to včetně několika ministrů srbské vlády a arcibiskupů pravoslavné církve.

Největší ocenění však patřilo lidem, jež brání srbskou národní identitu v Černé Hoře. Tamní režim se totiž více jak 20 let snaží se značnou podporou západu připravit Srby v Černé Hoře o jejich národní uvědomění a vnutit jim tzv. “černohorskou identitu”. Ještě před 30 lety se 90% obyvatel Černé Hory otevřeně hlásilo ke svému srbství. Tamní protisrbský režim brutálním nátlakem a diskriminací dokázal velkou část obyvatelstva přimět, aby se považovala za “Černohorce”. Dnes se k srbské národnosti bohužel hlásí jen necelých 29 % obyvatel, avšak pro téměř 43 % obyvatel Černé Hory je srbština jejich mateřským jazykem a 72 % občanů Černé Hory se hlásí k Srbské pravoslavné církvi. Hlavní ochránkyní srbské identity v Černé Hoře je pochopotelně srbská pravoslavná církev. A právě na ni nedávno udeřil černohorský režim, když schválil zákon o znárodnění majetku srbské pravoslavné církve včetně kostelů a svatých míst. Lid proti tomu začal masivně demostrovat a tyto protesty trvají již dva měsíce. Demonstrace vede církev a naposledy vyšlo do ulic na 200 000 lidí, což je třetina obyvatel Černé Hory.

02
Cena za nejušlechtilejší čin roku.

Jednu z cen dostal černohorský policista, který odmítl bít demonstranty a byl za to po 23 letech u policie vyhozen z práce. Dále získal tuto prestižní cenu i srbský lid Černé Hory, který již měsíce demonstruje a vzdoruje autorativnímu režimu a jeho represím. Další cenu pak obdržel metropolita Amfilohije. Ten stojí v čele srbské pravoslavné církve v Černé Hoře a po patriarchu Irinejovi se jedná o druhou nejvýznamnější osobnost celé srbské pravoslavné církve. Ten také pronesl krásný projev, ve kterém zdůraznil, že Černá Hora vždy byla a bude srbskou zemí. Pro nás bylo velkou ctí, že jsme se mohli s metropolitou Amfilohijem vyfotografovat.

05
Zde jsme s metropolitou Amfilohijem (pán s plnovousem uprostřed), jenž stojí v čele Srbské pravoslavné církve v Černé Hoře a je druhou nejvýznamnější osobností církve po patriarchu Irinejovi.

 

I my jsme si připravili krátký vzkaz srbskému národu:

Velmi si vážíme tohoto ocenění, které jsme obdrželi. Pro nás je to o to cenější, že jsme skálopevně přesvědčeni, že na půdě zemí Evropské unie nebude naše práce ohodnocena. Naše poděkování také patří lidem ze Srbska, kteří nám pomáhají a bez kterých by naše plány nemohly být realizovány. Konkrétně bychom chtěli poděkovat panu Zvonku Mihajlovićovi, Dimitriji Markovićovi, otci Velji Stojkovićovi a dalším.

Na Kosovo a Metohiji jezdíme již 7 let, 2x do roka díky sbírkám a darům od obyčejných lidí jedeme podpořit především školáky, taká ale ty nejchudší rodiny. Taktéž máme snahu lidem v České republice sdělovat aktuální informace o situaci na Kosovu a Metohiji. To je velmi důležité jelikož informace z oficiálních médií v České republice jsou jednostranné a až na vyjímky protisrbské. Velmi si ceníme toho, že Srbové na Kosovu a Metohiji žijí dle tradičních hodnot a křesťanské morálky.  Pro Srby žjící v této části země je největším oceněním fakt, že se o ně někdo zajímá, že nejsou na tyto těžké situace sami. To nám dávají najevo pokaždé. Proto je důležité, aby alespoň návštěvou a vřelým slovem obohatil tyto lidi každý z nás.

Pokud se podaří udržet toto silné pouto mezi lidmi v srbském národě, bude vždy platit, že Kosovo a Metohije bylo, je a bude srbské!

01
Společně s Arnaud Gouillon (pátý zleva), francouzským humanitárním pracovníkem pomahající na Kosovu a Metohiji srbským enklávám od roku 2004.

Na závěr chceme moc poděkovat vám všem, kteří podporujete naši činnost. Tato cena patří nepochybně i vám! Rovněž chceme poděkovat i dvěma novinářkám deníku Večernje novosti paní Jeleně Matijević a Draganě Zecević, které navrhly a prosadily, aby nám byla cena udělena.

Odkaz na článek deníku Večernje novosti o udílení cen ZDE.

%d bloggers like this: