Menu Zavřeno

O nás

Evropská fronta solidarity pro Kosovo (zkráceně EFSK) je mezinárodní projekt, sdružující lidi z celé Evropy, kteří nesouhlasí se změnou srbských hranic dosaženou vojenskou agresí, vydíráním a porušováním mezinárodního práva. Odmítáme rovněž pokračující pronásledování nealbánského obyvatelstva na násilně odtržených územích.

EFSK si klade za cíl upozorňovat na nelegitimnost loutkové kosovské státnosti, která byla vytvořena vojenskou agresí v zájmu prosazování vlivu Spojených států amerických a jejich satelitů na Balkáně. Osvětovou činností se snažíme čelit propagandistickému překrucování neutěšené reality na násilně odtržených územích a zamlčování pokračujícího albánského teroru vůči příslušníkům jiných etnik žijících na území Kosova a Metohie.

Snažíme se povzbuzovat své spoluobčany k projevům otevřené solidarity se Srbskem, abychom dali srbskému národu jasně najevo, že uznání samostatnosti Kosova ze strany vlád většiny evropských zemí se odehrálo v rozporu s vůlí řadových občanů. Prostřednictvím přímé humanitární pomoci se snažíme zbylým Srbům a příslušníkům dalších nealbánských etnik na území Kosova a Metochie pomoci udržet si vlastní identitu a setrvat v jejich odvěkých domovech, z nichž se je Albánci snaží za pokryteckého mlčení většiny evropských vlád a médií vypudit.