Menu Zavřeno

Mise na Kosovo a Metohiji 2015 – 2. díl

Humanitární pomoc škole v enklávě

Škola, kterou jsme letos podpořili, se nachází ve vesnici Jasenovik v okrese Novo Brdo. Jedná se o základní školu Sveti Sava. Celá naše podpora začala nákupem školních pomůcek v Prištině. Postupně jsme nakupovali vše, co by děti mohly upotřebit, takže dostaly vše od sešitů přes pastelky, barvy, štětce, tužky, pravítka až třeba ke kružítkům. Neskutečnou námahu dalo shánění sportovních pomůcek, které jsme nakonec také sehnali. Následovalo rozdělení veškerého materiálu tak, aby každý školák měl stejný balíček.

Nákup naplnil několik vozíků.

Nákup naplnil několik vozíků.

Kompletování zabralo několik hodin.

Kompletování zabralo několik hodin.

Konečně sbaleno.

Konečně sbaleno.

Škola má 35 žáků a jedná se o velmi skromnou venkovskou školu. Navíc se nachází v enklávě, neboť vesnice Jasenovnik je obklopena albánským živlem. Dodnes čelí Srbové v okrese Novo Brdo diskriminaci, jedná se o jednu z oblastí, v níž je postavení Srbů obzvlášť těžké a stále je zde přítomná nejistota a strach z budoucnosti.

Předávání balíčků dětem.

Předávání balíčků dětem.

Nikdo nepřišel zkrátka.

Nikdo nepřišel zkrátka.

Oplatek však udělal největší radost.

Oplatek však udělal největší radost.

Navíc vedle diskriminace trápí tamní Srby také velmi těžká ekonomická situace. My jsme žákům dané školy rozdali balíčky se školními pomůckami a také nějakou tu hračku nebo sladkost. Dále jsme učitelskému sboru věnovali učební pomůcky, věci určené ke sportování a drobné prostředky sloužící k úklidu. To vše v hodnotě 550,- euro.

Předávání sportovních pomůcek.

Předávání sportovních pomůcek.

Předávání sportovních pomůcek a čistících prostředků.

Předávání sportovních pomůcek a čistících prostředků.

Poté nás ředitelka školy pozvala dovnitř školy, kde jsme si prohlédli přízemí, které využívají k výuce i albánské děti. Ve škole jsme si prohlédli skromné třídy, učebnu hudební výchovy, počítačovou učebnu, knihovnu a tělocvičnu.

Klasická místní třída.

Klasická místní třída.

Příprava na výuku.

Příprava na výuku.

Z výuky angličtiny.

Z výuky angličtiny.

Během prohlídky školy jsme také dostali přednášku jak zde Srbové v minulosti žili a s jakými předměty pracovali.

Muzeum předmětů.

Muzeum předmětů.

Následovalo setkání s celým učitelským sborem, kde jsme se dozvěděli mnohé o životě Srbů v této enklávě, o problémech pramenící ze soužití s albánským etnikem a také mnohé výjimečnosti týkající se studia a výuky na Kosovu. Ředitelka školy včetně všech učitelů nám několikrát děkovali za naši pomoc a velmi si vážili toho, že existují lidé v České republice, kterým není lhostejný život a budoucnost Srbů žijících na Kosovu a Metohiji. Mnohdy byli až téměř dojati k slzám. Až tak vaše pomoc zapůsobila.

Chodby malované dětmi.

Chodby malované dětmi.

Studovna.

Studovna.

Setkání s učitelským sborem.

Setkání s učitelským sborem.

Loučili jsme se s tím, že v příštím roce jistě přijedeme znovu podpořit tuto školu a snad se nám společně povede našetřit i na další pomůcky, které by usnadnily výuku studentů.

...

%d bloggers like this: