Menu Zavřeno

Protestovali jsme proti Haagskému tribunálu

Aktivisté Evropské fronty solidarity pro Kosovo předali v kanceláři OSN v Praze stížnost na Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii, jenž sídlí v Haagu. Tato stížnost byla adresována Radě bezpečnosti OSN se sídlem v New Yorku, jež je zřizovatelem daného tribunálu. Spolu s aktivisty Evropské fronty solidarity pro Kosovo se předání stížnosti zúčastnili také předseda sdružení Přátel Srbů na Kosovu Václav Dvořák a místopředseda strany „Ne Bruselu-Národní demokracie“ Ladislav Zemánek. Pracovníci kanceláře OSN naši stížnost převzali. Obdrželi jsme také jejich oficiální razítko, kterým nám převzetí žádosti potvrdili.

Nespravedlivý Haagský tribunál

Důvodů proč jsme se rozhodli proti Haagskému tribunálu protestovat je několik. V prvé řadě daná instituce nemá nic společného s právem. Jedná se o politický nástroj západních mocenských elit. Ty s jeho pomocí chtějí svalit vinu za války v bývalé Jugoslávii na Srby a zároveň se tak zbavit předních srbských politiků a velitelů, kteří se v minulosti stavěli na odpor Západu. Velkou většinu odsouzených v Haagu tvoří Srbové, navíc se většinou jedná o nejpřednější srbské politiky a vojáky, včetně někdejších prezidentů a generálů.

Oproti tomu z řad Chorvatů, Bosňáků a Albánců stanuli před soudem v naprosté většině jen osobnosti druhořadého významu a navíc byla velká část z nich osvobozena a prohlášena za nevinné a to i včetně nejhorších zločinců a masových vrahů jakými jsou např. Ante Gotovina či Ramuš Haradinaj. Případně byli jen symbolicky “potrestáni” jako např. Naser Orić. Přitom např. právě chorvatský generál Ante Gotovina má na svědomí největší etnickou čistku v Evropě, kdy bylo během operace “Oluja” ze srbské Krajiny vyhnáno na 250 000 srbských civilistů a další tisíce srbských civilistů byly zmasakrovány. I tento strašlivý zločin zůstal Haagem zcela nepotrestán a jeho pachatelé byli osvobozeni.

Proces s Vojislavem Šešeljem

Vrcholem haagské nespravedlnosti je pak „soud“ s předním srbským politikem Vojislavem Šešeljem. Ten je již neuvěřitelných 11 let držen v Haagu ve vazbě, aniž by se dočkal jakéhokoliv rozsudku. Proces se Šešeljem je přitom zcela vykonstruovaný a jakoby opsaný od Franze Kafky. Šešelj je obviněn z tzv. verbálního deliktu, tedy z toho, že jeho proslovy v 90. letech údajně mohly inspirovat některé srbské vojáky ke spáchání zločinů. Soudu se však nepodařilo prokázat, že by Šešelj kohokoliv k nějakým zločinům vyzýval. Obvinění je zcela směšné, obzvlášť když si uvědomíme, že Šešelj byl v době, na kterou se vztahuje obvinění opozičním politikem a neměl žádnou reálnou moc. Celý soud je tedy v zásadě politickým procesem.

Skutečný důvod Šešeljova uvěznění je ten, že jeho Srbská radikální strana, jejímž je předsedou, byla svého času nejsilnější stranou v Srbsku. Tehdy byla reálná možnost, že se tak Šešelj dostane k moci a osvobodí Srbsko od nadvlády Západu. Proto na něj Haag vydal zatykač, aby se tak Západ zbavil hrozby pro svou hegemonii nad Srbskem.

Šešeljovi se však podařilo Haagský tribunál zcela pokořit a rozbít všechny body obžaloby a dokázat, že se jedná o lživou a politicky motivovanou obžalobu. Jeho obrana před Haagským tribunálem byla bez nadsázky geniální. Soud se Šešeljem byl ukončen v roce 2012 a od té doby Šešelj stále marně čeká na vynesení rozsudku. Soud přitom vynesení rozsudku pod různými záminkami odkládá, neboť si je vědom toho, že Šešelje nemůže za nic odsoudit. Haagský soud tedy bez nadsázky snese srovnání se stalinistickými tribunály.

Naše stížnost

Právě proti hanebnému procesu s Vojislavem Šešeljem jsme protestovali. Naše stížnost obsahuje podrobný popis tohoto politického procesu a všech jeho nepravostí, pochybení a nespravedlností. Zároveň v ní jasně a důrazně požaduje neprodlené propuštění Vojislava Šešelje z haagské věznice a jeho úplné osvobození.

Obdobné stížnosti na haagský tribunál a žádosti o propuštění Vojislava Šešelje připravují také aktivisté v řadě dalších zemí, v nejbližší době ve Francii a v Itálii. Zároveň se v Bělehradě při příležitosti 11 výročí Šešeljova uvěznění v Haagu konala velká demonstrace za jeho osvobození, na které proti haagské nespravedlnosti protestovaly tisíce lidí. Je třeba postavit se jasně proti nespravedlnosti a podpořit předáky bratrského srbského národa vězněné v Haagu, zatímco opravdoví zločinci ze Západu jsou na svobodě a před soudem dosud nikdy nestanuli.

 

Celé znění stížnosti si můžete přečíst ZDE.
Knihu, jež se podrobně věnuje haagskému tribunálu a jeho stalinistickým praktikám si můžete zakoupit ZDE.

Více o Kosovu a Šešeljově Srbské radikální straně zde:
Přednáška srbských politiků pro EFSK
Srbská radikální strana – 1/2
Srbská radikální strana – 2/2

%d bloggers like this: