Menu Zavřeno

Vzpomínka na padlé Srby

11. listopadu si naši aktivisté připomněli 7100 srbských válečných zajatců, kteří padli během svého pobytu v zajateckém táboře v Jindřichovicích. Ve zdejším táboře bylo až 10 000 zajatců, převážně Srbů a Italů. Následkem vyčerpaní, hladu a nemoci umíralo v táboře až 40 lidí denně. Tito lidé byli ihned pohřbíváni do masového hrobu. Místní zajatci se podíleli na výstavbě Sokolovské chemičky a pracovali také v Jindřichovickém kamenolomu. Je zajímavostí, že Československo po válce darovalo území jindřichovického mauzolea Království Jugoslávie. Takže dnes, když toto místo navštívíte, nejste již oficiálně v České republice, ale v Srbsku.

%d bloggers like this: